Ослын үеийн аюулгүйн дэр

Ослын үеийн аюулгүйн дэр

  • Нүүрэн хэсгийн жолоочийн болон зорчигчийн аюулгүйн дэр (Нүүрэн хэсгийн мөргөлдөөнөөс цохилтын хүчнээс хамгаалах)
  • Хажуугийн хэсгийн жолоочийн болон зорчигчийн аюулгүйн дэр (хажуу хэсгийн мөргөлдөөнөөс цохилтын хүчнээс цээж болон хэвлийг хамгаалах)
  • Баруун болон зүүн талын хөшгөн дэр. (осол болсон тохиолдолд толгойг хамгаалах)

Сэтгэгдэл бичих (0)

Туслах цэс