Цохилтыг шингээгч кузов бүхээг

Цохилтыг шингээгч кузов бүхээг

Машины арал нь Сузукигийн Total Effective Control Technology (Өндөр үр дүнтэй хяналтын технологи) буюу зорчигчийг хамгаалах цохилт шингээгч хөнгөн арал технологийн биелэл болсон юм. Компьютерийн тусламжтай хийцийн асар их судалгааны үр дүнд уян хатан гангаар машины ихэнх эд ангийг хийсэн нь машиныг хөнгөн бөгөөд бат бөх аюулгүй болгосон.

Сэтгэгдэл бичих (0)

Туслах цэс