Уруу замын хяналтын систем

Уруу замын хяналтын систем

Машин огцом доош уруудан явах үед моторын тормос хурд сааруулахад хүрэлцэхгүй тохиолдолд уруудалтын хяналт автоматаар ажиллаж тормосыг удирдан машиныг тогтмол бага хурдтай явуулна. Ингэснээр жолооч жолоодлого дээр анхаарлаа тавих боломжтой болдог.

Сэтгэгдэл бичих (0)

Туслах цэс