Баталгаат нөхцөл

Баталгаат нөхцөл

40,000 км буюу 2 жилийн хугацаатай

Анхаарах зүйлс

 1. Жолоочийн буруутай үйл ажиллагаа болон ашиглалтын буруугаас үүдэн гарсан гэмтлийг худалдагч хариуцахгүй.
 2. Автомашиныг зориулалтын бусаар ашиглаж эвдэлсэн, гэмтээсэн, уралдсан, даац хэтрүүлсэн, цахилгааны хэлхээнд өөрчлөлт хийсэн, цахилгаантай холбоотой зүйлс суурилуулсан, цахилгааны тохиргоог өөрчилсөн, эд ангиудыг салгасан, буруу холбосон, үзүүлэлтийг өөрчилсөн, буруу ажиллуулсан болон нэмэлт тоног төхөөрөмж суурилуулсан зэргээс үүссэн эвдрэл гэмтэл нь 
 3. Автомашинаа байнга шалгах нь жолоочийн үүрэг тул /тоормосны шингэн, тос, гидр, антифриз, автомат кропканы шингэний түвшин, дугуйны шпильк, хийн даралт гэх мэт/ энэхүү үүргээ биелүүлээгүйн улмаас гарсан эвдрэл гэмтлийг худалдан авагч өөрөө хариуцна. 
 4. Сузуки мотор корпорацийн албан ёсны бус засвар үйлчилгээний төвийн хийсэн засвар, үйлчилгээ, тос ба тослох материал эсвэл сэлбэгийг гуравдагч этгээд байгууллагаар өөрчлүүлсэн, сольсноос үүссэн эвдрэл гэмтэл үйлдвэрийн баталгаанд хамаарахгүй.
 5. Баталгааны нөхцөлд тос болон тослох материал, бүх төрлийн шүүлтүүр, кабель, очлуур, гал хамгаалагч, перда диск, бүх төрлийн гэрлүүд, аккумлятор, шил арчигчийн ир, тоормосны наклад, дугуй, дотуур хаймар, бүх төрлийн резинэн деталь, салхины шил зэрэг нь үйлдвэрийн баталгаанд хамаарахгүй.
 6. Автомашины ашиглалтын зааврыг зөрчсөн нь тогтоогдвол баталгаа хүчингүй болно.

Баталгаат нөхцөл = баталгаат-нөхцөл

Баталгаат нөхцөл

40,000 км буюу 2 жилийн хугацаатай

Анхаарах зүйлс

 1. Жолоочийн буруутай үйл ажиллагаа болон ашиглалтын буруугаас үүдэн гарсан гэмтлийг худалдагч хариуцахгүй.
 2. Автомашиныг зориулалтын бусаар ашиглаж эвдэлсэн, гэмтээсэн, уралдсан, даац хэтрүүлсэн, цахилгааны хэлхээнд өөрчлөлт хийсэн, цахилгаантай холбоотой зүйлс суурилуулсан, цахилгааны тохиргоог өөрчилсөн, эд ангиудыг салгасан, буруу холбосон, үзүүлэлтийг өөрчилсөн, буруу ажиллуулсан болон нэмэлт тоног төхөөрөмж суурилуулсан зэргээс үүссэн эвдрэл гэмтэл нь 
 3. Автомашинаа байнга шалгах нь жолоочийн үүрэг тул /тоормосны шингэн, тос, гидр, антифриз, автомат кропканы шингэний түвшин, дугуйны шпильк, хийн даралт гэх мэт/ энэхүү үүргээ биелүүлээгүйн улмаас гарсан эвдрэл гэмтлийг худалдан авагч өөрөө хариуцна. 
 4. Сузуки мотор корпорацийн албан ёсны бус засвар үйлчилгээний төвийн хийсэн засвар, үйлчилгээ, тос ба тослох материал эсвэл сэлбэгийг гуравдагч этгээд байгууллагаар өөрчлүүлсэн, сольсноос үүссэн эвдрэл гэмтэл үйлдвэрийн баталгаанд хамаарахгүй.
 5. Баталгааны нөхцөлд тос болон тослох материал, бүх төрлийн шүүлтүүр, кабель, очлуур, гал хамгаалагч, перда диск, бүх төрлийн гэрлүүд, аккумлятор, шил арчигчийн ир, тоормосны наклад, дугуй, дотуур хаймар, бүх төрлийн резинэн деталь, салхины шил зэрэг нь үйлдвэрийн баталгаанд хамаарахгүй.
 6. Автомашины ашиглалтын зааврыг зөрчсөн нь тогтоогдвол баталгаа хүчингүй болно.

Туслах цэс