Сэлбэгийн хайлт

Сэлбэгийн хайлт

Vitara автомашин

Escudo 1994-1998
Grand Vitara 1998-2005
Grand Vitara 2005-2018
Vitara 2018

Jimny автомашин

Jimny 1998-2017
Jimny 2017

Swift автомашин

Swift 2001-2004

Aerio автомашин

Aerio 1998-2004

Baleno автомашин

Baleno 1998

SX4 автомашин

SX4

Ангилал

Явах эд анги
Хөдөлгүүр
Кузов
Цахилгаан

Код: 09409-07340

2000₮

Код: 09320-14018

4000₮

Код: 09283-79002

30000₮

Код: 09283-48015

35000₮

Код: 09283-45012

25000₮

Код: 09283-41003

20000₮

Код: 09283-40039

20000₮

Код: 09283-40037

20000₮

Код: 09283-40035

10000₮

Код: 09283-40029

20000₮

Код: 09283-40027

20000₮

Код: 09283-40022

20000₮

Код: 09283-28022

20000₮

Код: 09282-35002

10000₮

Код: 09280-24010

5000₮

Код: 09262-30103

50000₮

3500₮

Код: 09111-08091

5000₮

Код: 08341-31059

2500₮

Код: 08314-4012A

1500₮

Код: 04111-3020A

1500₮

Код: 99000-99032

102000₮

Код: 99000-99023-751

80000₮

Туслах цэс