Интерьерийг энгийн бүтэцтэй шийдсэн

Интерьерийг энгийн бүтэцтэй шийдсэн

Тэгш хэмийн дизайнтай хянах самбар болон гар амраах хэсэг нь Жимнигийн хүч чадлыг илэрхийлэхийн хажуугаар бартаат замд машины байрлалыг хянахад хялбар болгодог. Мөн урд хаалганы толины орчмыг доош болгож өгснөөр харах байдлыг сайжруулах гэх мэт интерьер дизайн тал дээр ч хэрэглэхэд дөхөм болгож байна. Дотор салоны гэрэл ойлтыг багасгаж, сэв зураас бохирдолт мэдэгдэхээргүй гадаргууг боловсруулан хийж өгсөн.

Сэтгэгдэл бичих (0)

Туслах цэс