Ослын үеийн аюулгүйн хос дэр

Ослын үеийн аюулгүйн хос дэр

Гэнэтийн аюул ослыг нарийвчлан тооцож үзэн жолооч болон урд талын зорчигчийн, хажуугийн SRS ослын дэрийг суурилуулж өгсөн.

Сэтгэгдэл бичих (0)

Туслах цэс