Тоормос LSD жолоодлогын удирдлага

Тоормос LSD жолоодлогын удирдлага

4WD горимд шилжсэн байсан ч баруун зүүн дугуйны аль нэг нь хий эргэсэн тохиолдолд нөгөө талын дугуйны зүтгэх хүч нь алдагддаг. Ийм үед зүтгэх хүчийг хадгалахын тулд Жимни нь цахим хяналттай LSD тоормосны системээр тоноглогдсон. Зүтгэх горимыг 4L болгон солиход зөвхөн хий эргэж байгаа дугуйнд л тоормос үйлчилнэ. Хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурдыг бууруулаагүй тул эсрэг талын дугуй урагш зүтгэх хүчээ алдалгүй бартааг даван туулах чадвар өндөртэй байна. Хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурдыг бууруулаагүй тул бусад дугуйны жолоодлогыг найдвартай хамгаалж, зүтгэх хүчийг өндөр байлгана.

Сэтгэгдэл бичих (0)

Туслах цэс