Уруу замын хяналтын систем

Уруу замын хяналтын систем

Огцом уруу замд автомат тоормосны хяналтын систем ажиллаж, хурд авахыг барьж, тогтмол нэг хурдаар явах боломжийг олгосноор анхаарлаа төвлөрүүлж аюулгүй жолоодно.

*Уруу замын хяналтын системийн товчлуурыг ON болгон араа шилжүүлэгчийг 4H, 4L горимд тохируулж 25км/ц доош хурдтай, 7%-налуутай газар ажиллаж эхэлнэ. Автомат хурдны хайрцагтай AT машин дээр P ба N гэсэн горимд ажиллахгүй.

Сэтгэгдэл бичих (0)

Туслах цэс